PRAVILA in SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

»KAKO SE PRI VAS DOMA POČUTI NICI PLIŠASTA IGRAČA?«

 

1.

Organizator nagradne igre je ACRON d. o. o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec.

 

2.

Nagradna igra poteka od 31. 1. 2018 do 11. 2. 2018.

 

3.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki v obdobju trajanja nagradne igre v komentar na Facebook strani NICI pošljejo sliko svoje NICI plišaste igrače.

Žrebanje bo 12. 2. 2018.

4.

Pri žrebanju bo sodelovala 3-članska komisija:

Predsednik komisije: Tea Starc

Član komisije: Laura Dopler

Član komisije: Grega Krivec

 

Žrebal bo izbrani član komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožbe nanj niso mogoče.

 

5.

Seznam nagrajencev se bo hranil na sedežu družbe ACRON d. o. o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec. Seznam se objavi tudi na naši Facebook strani.

Izžrebanec/ka bo o nagradi obveščen/a najkasneje v 15 delovnih dneh od žrebanja. Nagrado bo prevzel/a v kateri koli poslovalnici Bags&More, Office&More ali po pošti.

 

6.

Nagrada je plišasta igrača NICI nilski konji Balduin 45 centimetrov.

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo vrsto nagrade, niso izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Podjetje si pridružuje pravico, da zaradi dobavljivosti posameznega artikla pride do zamenjave nagrade.

7.

Varovanje informacij in osebnih podatkov:

- Organizator Acron, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

-          Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  •          elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  •          ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  •          kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  •          davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

- V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

- Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

8. 

Podjetje Acron d. o. o. si pridržuje pravico do sprememb zgoraj navedenih pogojev, brez predhodnega obvestila. Možne napake v besedilu.

 

 9.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@acron-trgovina.si

 

 

 

Slovenj Gradec, 30. 1. 2018